| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Theo tôi hiểu thì người ta thường dùng "International troy ounce" để đo vàng, và 1 troy ounce (t oz) bằng 31.103 476 grams.

  (nên nhớ có rất nhiều đơn vị ounce được định nghĩa khác nhau, ví dụ: International avoirdupois ounce = 28.349 523 grams; Roman uncia or ounce = 27.3 grams; Maria Theresa ounce = 28.0668 grams; Metric ounces = 100 grams...)

  1 lượng vàng = 37.5 grams

  10 chỉ vàng = 1 lượng vàng.


  Nguồn:

  http://en.wikipedia.org

  http://goldprice.org

  Trả lời bởi mua_dong_viet
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  1 ounce = 28,3495 gam; 1 lượng = 37,5 gam; 1 chỉ = 3,75 gam.

  Như vậy 1 ounce = 7,5599 chỉ

  Trả lời bởi Deependu
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Kinh tế, Thị trường