| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Chứng chỉ ACCA là chứng chỉ kiểm toán viên quốc tế, được công nhận trên 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chứng chỉ này được cấp bởi Hội kế toán công chứng Anh

  Chứng chỉ CPA là chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán. Chứng chỉ này quy định bắt buộc với những người hành nghề kế toán, kiểm toán trong các công ty hoạt động trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Chứng chỉ này được cấp bởi Hội kế toán viên hành nghề Việt Nam, Vụ Chế độ Kế toán, kiểm toán- Bộ Tài chính .....

  CFA chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính.

  - Nếu bạn làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng thì những chứng chỉ trên đều có ích cho lĩnh vực của bạn . Mức độ cần thiết phụ thuộc vào công việc bạn làm. Theo tôi biết ở Việt Nam chưa có đơn vị nào đào tạo trực tuyến mà cấp chứng chỉ những chương trình này.

  Trả lời bởi mua_dong_viet
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  1/ ACCA là chứng chỉ Kiểm toán quốc tế được công nhận và đánh giá cao ở 170 nước trên thế giới.

  2/ CFA là chứng chỉ về phân tích tài chính

  Mẫu đăng ký học và thi hãy tham khảo tại đây: http://www.ftmsglobal.com/ hoặc liên lạc số (04) 577 1715 hoặc (08) 8233 327 để biết thêm thông tin về chương trình học của FTMS Việt Nam.

  Trả lời bởi Meredydd
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Kinh tế, Thị trường