| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • a.
  N tk 152 : NG + thuế NK
  C tk 331,11,112 : Nguyên giá
  C tk 3333 : NG x thuế suất thuế NK
  b.
  N tk 133 : ( thuế gtgt đầu vào đc khấu trừ)
  C tk 3331

  Nói túm lại là giá trị NVL nhập kho có tính thuế NK đến khi nộp thuế NK thì
  N tk 333
  C tk 111,112

  Trả lời bởi hoangh
  ăm trước
  0 0
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi.
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Thuế & Kế toán