| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
  • trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại, chi phi lien quan đến việc mua hàng hóa sẽ đợc tập hợp vào Tk 1562: chi phí thu mau hàng hóa, cuoi kỳ tiến hành phân bổ cp cho số lượng hàng đã tiêu thụ, căn cứ phân bổ dn lựa chọn sao cho phù hợp với hđộng của minh. Khi tính được chi phí mua hàng cần phân bổ trong kỳ,kês toán đinh khoản : nO tk 632/1562

    Còn nếu làm theo QĐ 48 thì đưa mấy cái phí đó vào 154 hết, rồi chuyển vào 632. Hiện tại mình cũng đang làm giống bạn nhưng theo Qđ 48.

    Trả lời bởi bientapvien01
    ăm trước
    0 0
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi.
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Giáo dục