| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Cũng chỉ vì cái hơi ấm áp đó mới biết cả đàn ông và đàn bà phải lộ nghĩa trằng đen khi tan cuộc vuông tròn.

  Nát một đời chim, chìm một đời hoa, tan bao kiếp bướm!

  Trả lời bởi toilamotconroi_109
  ăm trước
  0 0
 • Đàn ông cần ấm áp hơi hơi cho băng khiết.

  Đàn bà lộ nghĩa khi tan....

  Nhân gian đa phần là vậy..

  Nhưng đôi khi cũng có những đàn bà.."ngớ ngẩn"..

  Và cũng có những đàn ông.."gàn..gàn.".

  Trả lời bởi toilamotconroi_109
  ăm trước
  0 0
 • Đàn Bà lộ nghĩa khi tan ! Vâng !

  Trả lời bởi Clintwood
  ăm trước
  0 0
 • Không có ấm áp hơi hơi sẽ tổn thọ lắm

  Trả lời bởi sweet_friend41176
  ăm trước
  0 0
 • Cóc hiểu cóc trả lời mà vẫn được chén hai điểm cơ! ấm áp hơi hơi cóc cần! Chết nửa đời hoa tan ba đời cóc nhái! huhu...(là nói "CT" nhà tớ đấy nha).

  Trả lời bởi xoaixanh_cham_muoiot_girl87
  ăm trước
  0 0
 • ấm ức thay...đàn bà lộ nghĩa khi tan đâu phải vì cần ấm áp hơi hơi mà muốn dài hơi.....cơ

  Trả lời bởi hoangyen_cute90
  ăm trước
  0 0
 • ủa????!!!!!

  Trả lời bởi Maddox
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Vâng, bởi vậy phụ nữ mới biết ơn khi đàn ông kiên nhẫn một chút....cho tan băng giá đã...

  Trả lời bởi angle_blue106
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Thời trang, Làm đẹp