| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Dễ thui. bạn lập một Folder mới, đặt tên cho Folder, copy tất cả mọi thứ từ My document vào. Xong!!! Rất dễ dàng.

  Trả lời bởi Xiomar
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Nhấp chuột phải trên màn hình desktop > Properties > Desktop > Customize Desktop > Dùng chuột đánh dấu vào My Computer và My Document trong Desktop Icon > OK > OK.

  Trả lời bởi new_world
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Công nghệ thông tin