| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Bạn tháo ram ra, phủi hết bụi rồi cắm lại xem sao nhé, mình nghĩ là bị lỏng ram (vì minh từng bị rồi)

  Trả lời bởi vangtrang_sedoi2001
  ăm trước
  0 0
 • Nếu bạn nghi ngờ ẩm thì bạn tháo nó ra, lau chùi sấy khô nó đi. Lắp lại xem sao.

  Khả năng lớn thì MainBoard của bạn giở chứng.

  Trả lời bởi minh_ky
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Nếu nó còn date thì hãy tháo ra vệ sinh, sấy khô rồi lắp ráp lại. Còn nếu không biết nên mang nó đi bác sĩ cho chắc ăn.

  Trả lời bởi joneboy_hoangphuc09010
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Công nghệ thông tin