| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • DVD ROM: đọc được, không ghi được

  DVD Combo: đọc được, chỉ ghi đĩa CD được

  DVD RW: đọc, ghi DVD đều được

  Trả lời bởi khocmotminh.langle
  ăm trước
  0 0
 • Đa số các dòng laptop mới có đĩa quang đều là loại đọc ghi, có chữ RW.

  Trả lời bởi nhatha2380
  ăm trước
  0 0
 • Ổ DVD R&W ( hoặc chỉ có chữ W hoặc Multi.... ) thì ghi được, còn ổ DVD ROM thì chỉ đọc không ghi được.

  Trả lời bởi so_khanh
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Có chữ RW đó!!

  (Read Write - Đọc Ghi)

  Trả lời bởi xuongrong_den
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Công nghệ thông tin