| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • oh van de la the nay nha. IDM chia nho cai file ban tai ve de tai ve cung 1 luc cho nhanh. Trong qua trinh tai ve no kg chui vao cho ban save no ma no se nam tai bo nho dem va duong nhien no lay o C lam bo nho dem. Sau khi hoan tat viec tai ve no se hoan tat bang cach rap cac phan nho lai thanh file tai ve va chui vao cho ban save no

  Trả lời bởi love_anhgb_nt92
  ăm trước
  0 0
 • Trong phần Save to-> Catelogy có các tab General, Compressed... bạn xem đã thiết lập thư mục lưu cho tất cả các tab hay chưa

  Trả lời bởi back_t0_zer0
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Bạn nên dùng phần mềm dọn dẹp lại ổ đĩa, tháo bớt cài đặt ko cần thiết nha.

  Trả lời bởi [email protected]
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Công nghệ thông tin