| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Chọn Settíng (cạnh tên mình) chọn Account Settings.

  Sau đó vào tab Language, và chọn Tiếng Việt

  Trả lời bởi Colhoun
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Chọn Setting (góc trên bên phải màn hình, cạnh tên mình)--> language--> tiếng Việt

  Trả lời bởi vip_in_my_heart_999
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Internet