| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Trả lời bởi oanhoanh91_2009
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Kiểm tra nick ẩn thông qua dịch vụ trực tuyến Invisible Scaner. Tuy nhiên, đôi lúc server có thể bận hoặc báo lỗi, ta có thể dùng thủ thuật như sau : mở cửa sổ chat với một nick bất kỳ rồi gõ một đoạn mã text hoặc Ctrl + see all Imvironments / Interactive Fun / Doodle. Một cửa sổ Paint xuất hiện, nếu kết quả trả về là Waiting for…! Thì có nghĩa là nick này Offline, còn không có gì là Online hoặc Invisible. http://invisible.ir/

  Trả lời bởi soi_hoang_7
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Internet