| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Bước 1. Kiểu gõ : Bạn nhấn chuột phải lên vietkey chọn kiểu gõ là (Telex là dạng 2 chữ e thành ê) hoặc vni (bỏ dấu theo số) bạn quen dùng kiểu gõ nào thì chọn kiểu đó. nếu đúng rồi thì chuyển sang bước 2.

  Bước 2. Bạn chọn Bảng mã trong vietkey phải đúng với Font chữ bạn gõ.

  Nếu dùng font Unicode ví dụ như "Time New roman hoặc Arial" thì bạn thì bạn bấm chuột phải lên việtkey bảng mã là Unicode dựng săn.

  Nếu dùng font bắt đầu bằng chữ VNI ví dụ như "VNI-Time" thì bạn bấm chuột phải lên việt key chọn bảng mã là VNI-Windows

  Nếu dùng font chữ bắt đầu bằng chữ vn. ví dụ như "vn.Time" thì bảng chọn bảng mã là TCVN3 (ABC)

  Trả lời bởi quephuongct
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Gỡ bỏ Vietkey, cài Unikey: http://sourceforge.net/projects/unikey/files/unikey-win/4.0%20RC2/unikey40RC2-1101-win32.zip/download Chọn bảng mã là Unicode (đơn nhất mã).

  Trả lời bởi [email protected]
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Internet