| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Câu trả lời được chấp nhận

  đuôi yahoo.com là đuôi chung của tất cả các nick của thế giới có thể chọn khi lập , còn đưôi yahoo.com.vn là của riêng việt nam. bạn vẫn có thể chat bình thường thôi . Nhưng nếu bạn muốn đổi sang đuôi yahoo.com mà ko thay đổi nick thì làm theo sau nhé

  Bước 1 vào trang sau để xoá nick cũ của bạn đi https://edit.yahoo.com/config/delete_use... đăng nhập tài khoản của bạn và nhấn yes

  Bước 2 vào lại trang này https://login.yahoo.com/config/login_ver... rồi kick vào đăng kí

  Bước 3 Ở phần "Tôi thích nhận nội dung bằng tiếng" ở góc trên bên phải bạn chọn Yahoo!U.S . in English

  rồi sau đó bạn lập lại cái nick cũ của bạn nhưng bây giờ đã là đưôi yahoo.com

  Thanh tôi bằng cách kick vào đây nhé

  http://s1.bitefight.vn/c.php?uid=20231

  Garmin Advantage (10/15/2008 12:12:23 PM): ko phải đâu bạn ạ . đuôi yahoo.com là đuôi chung của tất cả các nick của thế giới có thể chọn khi lập , còn đưôi yahoo.com.vn là của riêng việt nam. nếu bạn muốn đổi sang đuôi yahoo.com mà ko thay đổi nick thì làm theo sau nhé

  Bước 1 vào trang sau để xoá nick cũ của bạn đi https://edit.yahoo.com/config/delete_use... đăng nhập tài khoản của bạn và nhấn yes

  Bước 2 vào lại trang này https://login.yahoo.com/config/login_ver... rồi kick vào đăng kí

  Bước 3 Ở phần "Tôi thích nhận nội dung bằng tiếng" ở góc trên bên phải bạn chọn Yahoo!U.S . in English

  rồi sau đó bạn lập lại cái nick cũ của bạn nhưng bây giờ đã là đuôi yahoo.com

  Thanh tôi bằng cách kick vào đây nhé

  http://s1.bitefight.vn/c.php?uid=20231


  Nguồn:

  http://s1.bitefight.vn/c.php?uid=20231

  Trả lời bởi boythanhdat_2012
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Internet