| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • 1/ Bước 1: Vào Start\Run gõ lệnh Regedit

  Bước 2: Theo đường dẫn sau

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\W...

  \Internet Settings

  Tạo 2 DWORD: MaxConnectionsPerServer và MaxConnectionsPer1_0Server . Thay đổi gia trị Decimal thành 16

  Như vậy máy tính của bạn có thể đạt 16 kết nối đồng thời khi dùng IE7.

  2/ Windows XP có chứa một giải băng thông dự trữ, mà thông qua nó bạn có thể tăng tốc độ kết nối Internet của bạn lên thêm 20%.

  Thực hiện theo các bước sau để thiết lập giới hạn của băng thông:

  - Đầu tiên, click nút Start, gõ “Gpedit.msc” vào hộp thoại Run và bấm Enter.

  - Cửa sổ “Group Policy” hiện ra. Bạn tìm Adminitrative Template -> Network -> QoS Packet Scheduler.

  - Tại cửa sổ bên phải, click đôi vào "limit reservable bandwidth", chọn “Enable” vào thay đổi “bandwidth limit %” thành 0.

  - Cuối cùng, đóng cửa sổ Group Policy, và khởi động lại máy tính

  Trả lời bởi Hamlyn
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận
  Trả lời bởi Garmann
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Internet