| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • vào mail đi,rồi trên góc tráimàn hình có phần my account đó.Vào đó sẽ có phần change my password

  Trả lời bởi chuvananqt_12b6
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  bạn đăng nhập vào yahoo => Messenger=> My Account Info

  1 trang web hiện lên và bạn gõ lại mật khẩu yahoo của bạn vào để đăng nhập

  sau đó bạn tìm dòng chử Change Password và nhấn vào đó

  trong ô đầu tiên bạn gõ vào pass của bạn, 2 ô tiếp theo là password mà bạn cần đổi (2 ô này phải gõ giống nhau)

  Trả lời bởi Garmann
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Internet