| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • no giong nhu select trong SQL thui pan tuc la lua chon thuoc tinh trong 1 bang chi dinh

  Trả lời bởi odin_lionhart
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Muốn chọn CSDL như bạn nói thì lệnh Querry (SQL) có dạng như sau

  st = "select * from Table1 where HOTEN ='" & Text1.Text & "' And QUEQUAN='" & Combo.Text&"'"

  Mình đọc từ đầu đến cuối :

  <Nháy kép> Select * from Table1 where HOTEN = <nháy đơn><nháy kép> & Text1.Text & <nháy kép><nháy đơn> And QUEQUAN= <nháy đơn><nháy kép> & Combo.Text & <nháy kép> <nháy đơn> <nháy kép>

  Chúc bạn học tốt

  Trả lời bởi be_fed_up_with_u
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Lập trình - Coding