| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
  • Ý bạn hỏi là gọi từ máy tính tới máy tính á. DÙng skype , hoặc yahoo chat đều gọi được nếu 2 người cùng online

    Còn việc gọi từ máy tính đến máy bàn thì còn gọi là Voice IP, Cái này không miễn phí, bạn phải mua thẻ đẻ gọi. Giá rẻ hơn nhiều so với gọi điện thoại bàn, đặc biệt khi gọi ra các nước xa

    Trả lời bởi tctuvan
    ăm trước
    0 0
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi.
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Giúp Giải bài tập