| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Ban da thu qua cai dat ngon ngu cua Microsoft chua?

  Tools/Internet Options/General/Languages/Language Preference/Add/Add Languague/User defined/Japanese[ja-JP]/OK/Reboot.

  Good luck.

  Trả lời bởi phuongbz
  ăm trước
  0 0
 • Trước tiên, bạn nhớ cài đặt để màn hình cho bạn đọc được tiếng Nhật nhé.

  Theo mình biết thì chưa thấy bộ gõ nào tiếng Việt mà miễn phí như bạn nói. Có phần mềm để làm như thế nhưng phải gõ Romaji vào, và thứ này không miễn phí, không biết trên thị trường giá là bao nhiêu. Yahoo cũng có trang tiếng Nhật giống hệt trang “Yahoo Hỏi & Đáp” VN, trong đó khi trả lời 1 câu hỏi thì có phần để người xử dụng có thể gõ tiếng Nhật vào. Xưa nay mình chỉ đọc, không bàn góp gì trong này nên chưa xử dụng lần nào, bạn xem thử theo đây nhé:

  http://chiebukuro.yahoo.co.jp/

  (Chiebukuro = túi khôn. Họ không dùng từ “hỏi & đáp”)

  Ngoài ra, các trang sau đây tuy có thể không đáp trúng nhu cầu của bạn, nhưng cũng có ích. Tùy theo trình độ Nhật ngữ của người xử dụng, mỗi trang có công dụng khác nhau:

  1. Để hoán chuyển 1 cách đơn giản từ “Romanji” ra Hiragana hay Katagana :

  (a)

  http://www.thejapanesepage.com/romaji.htm

  (b)

  http://kanjidict.stc.cx/hiragana.php

  (c)

  http://www.cs.technion.ac.il/~danken/kanjidic.html (có cả Kanji).

  (d)

  http://www.eduthink.com/kanjikit_2000_demo_instruction.htm (để viết Kanji).

  2. Để tìm hiểu (và học) ngôn ngữ, văn hoá ... Nhật (kể cả hoán chuyển qua tiếng Nhật):

  (a)

  http://kanjidict.stc.cx/ (trong này có 10 mục khác nhau).

  (b)

  http://www.apricotweb.com/bbschat/lang/japanese/kana/kana_r.htm

  (c)

  http://www.getjar.com/products/4998/HiraganaRecall

  3. Các trang có liên quan:

  (a)

  http://www.csse.monash.edu.au/cgi-bin/cgiwrap/jwb/wwwjdic?1B (của Monash University).

  (b)

  http://vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/2003/12/3B9CDE40/ (thông tin về tự điển Việt Nhật).

  4. Trang này cho download + dùng thử 30 ngày:

  www.justsystem.com.jp/TAOK/try/

  5. Dùng những dụng cụ trên máy móc (hay học ngôn ngữ) qua máy tính cần được hướng dẫn nhiều vì ta không thảo luận với nó được .

  6. Nếu bạn thấy những trang ở trên hữu ích ít nhiều thì nên copy các links ở trên giữ lại trong máy của bạn vì các trả lời của mình trên “Yahoo-Hoi&Dap” không hiểu tại sao cứ bị delete vì “vi phạm”, có lẽ do ai đó không thích và Yahoo thì chỉ bấm nút delete 1 cách máy móc thôi – Chúc bạn tìm được phần mềm như ý.

  Viết thêm: Có người bạn Nhật nói nếu đăng ký 1 tài khoản trong hotmail tiếng Nhật thì có thể gõ ra tiếng Nhật đủ thứ được, nhưng mình chưa dùng lần nào.

  Trả lời bởi danmecho_kholaman
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận
  Trả lời bởi tctuvan
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Máy tính, phần mềm