| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Bạn có thể sử dụng các phần mềm sau để gọi đt miễn phí, với điều kiện cả hai bên (gọi và nhận) đều sử dụng qua mạng:

  Skype - www.skype.com

  Yahoo! Messenger - www.yahoo.com

  Windows Live Messenger - www.mircosoft.com

  Chúc may mắn,

  Trả lời bởi Devereau
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Máy tính, phần mềm