| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Tại Windows Explore>Toos>Folder Options>View> Chọn Show Hiden files and Folders

  Trả lời bởi phanhuyen_60
  ăm trước
  0 0
 • Bạn muốn xem file ẩn thì vào Tools-->Options-->hợp thoại hiện ra chọn tab View tiếp đến bạn đánh dấu vào dòng ''Show hidden files and folders'' OK là xong

  Trả lời bởi gau2dau
  ăm trước
  0 0
 • Hi bạn!

  Đã ẩn thì không thấy tập tin ấy, dĩ nhiên là không xem được rồi.

  Muốn xem lại tập tin ấy bạn phải vào thư mục chứa tập tin ấy sau đó chọn tools -> Chọn folder options -> chọn view --> Ở mục advanced setting -> ở phần hidden files and folder lúc này đang chọn ở chế độ " do not show hidden files and folder " ( Không hiển thị files and folder ẩn) , ta chuyển nút chon sang " show hidden files and folder ". (Hiển thị files and folder ẩn) , thế là ta lại thấy files ẩn ! và mở ra xem bình thường.

  Chúc bạn thành công !

  Trả lời bởi huylavico
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Nếu bạn ẩn tập tin bằng cách chọn Properties > Attributes > Hidden thì mở bằng cách chọn menu Tools > Folders Option , chọn thẻ View, đánh dấu vào ô trước dòng chữ "Show hidden files and folders" rồi nhấn nút OK

  Trả lời bởi everlasting_love
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Máy tính, phần mềm