| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • tháo thanh ram ra! lấy vải khô lau sạch chô tiếp xúc của nó, thổi bụi cho khe gắn Ram rùi gnắ vào thử xem!

  Trả lời bởi matthewdinh242
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Bạn nên tháo CPU ra và bạn thay đổi cổng Ram và card màn hình, mình nghĩ chắc máy của bạn gắn lộn cổng card màn hình qua cổng Ram. Vì tình trạng này, lúc trước mình tháo máy ra vá ráp lại thì màn hình của mình cũng bị vậy cho nên mình tháo ra gắn lại thì ok

  Chúc bạn thành công  Western Digital Supporter

  http://www.wdthepowerofchoice.com

  Trả lời bởi nguyen_hoangnam158
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Máy tính, phần mềm