| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • gặp thư rác thì bấm nút spam để ko nhận thư từ địa chỉ ấy nữa, nếu nhận thư thì nằm trong hộp thư

  Trả lời bởi sweet_xiyuan
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  những địa chỉ bạn đánh dấu là thư rác thì lần sau gởi tới nó sẽ ở thư rác.

  còn thư của bạn ko đánh dấu thì ko nằm ở thư rác

  Trả lời bởi damnha_nt
  ăm trước
  0 0
 • Trong Mail của bạn có nhiều phần, trong đó có phần Hộp thư đến và Thư rác.

  Hệ thống kiểm tra thư sẽ xác định xem đâu là thư rác và cho vào phần Thư rác.

  Trả lời bởi utcung_thanhhoa
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Máy tính, phần mềm