| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Câu trả lời được chấp nhận

  bạn vào album ảnh, chọn album ảnh đại diện , bấm vào bức ảnh mình cần xóa, bên góc trái có dòng chữ:

  Gắn thẻ ảnh này

  Chia sẻ

  Tải xuống


  Đặt làm ảnh đại diện

  Xóa Ảnh này

  rồi xóa ảnh đi :)

  Trả lời bởi hanhphuc.72611
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Máy tính, phần mềm