| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • A/ PROXY là gì?

  Proxy là một trong những giải pháp giúp bạn vượt qua bức tường lửa, nếu bạn muốn truy cập một trang Web mà bị ngăn chặn

  Thay vì truy cập thẳng vào trang Web mà bạn muốn, bạn phải đi vòng qua một địa chỉ khác. Những địa chỉ này gọi là PROXY, và được cung cấp miễn phí bởi các máy chủ gọi là PROXY SERVERS.

  PROXY gồm hai phần. Thứ nhất là một dãy số gọi là địa chỉ IP, được chia thành bốn nhóm, ngăn cách bởi các dấu chấm, thí dụ 203.162.168.163 và phần thứ hai là Port, tức là cửa, gồm hai hay bốn số, được ngăn cách với địa chỉ IP bằng dấu hai chấm, thí dụ 80 hay 8080.

  Cách đơn giản nhất để tìm ra một proxy là vào trang Web của GOOGLE ở địa chỉ www.google.com, đánh vào chữ PROXY, click GOOGLE SEARCH. Bạn sẽ thấy rất nhiều PROXY LISTS, tức là danh sách PROXY. Chọn vài cái rồi ghi lại, để nếu cái này không dùng được thì thay bằng cái khác.

  Sưu tầm có chọn lọc và chỉnh sửa cho phù hợp với nội dung và quy định của Yahoo.


  Nguồn:

  Sưu tầm

  Trả lời bởi anhchimongemduochanhphuc79
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  PROXY trong tiếng Anh nó có nghĩa là "người được ủy nhiệm, ủy quyền".

  Proxy cung cấp cho người sử dụng truy xuất Internet với những host đơn. Những proxy server phục vụ những nghi thức đặt biệt hoặc một tập những nghi thức thực thi trên dual_homed host hoặc basion host. Những chương trình client của người sử dung sẽ qua trung gian proxy server thay thế cho server thật sự mà người sử dụng cần giao tiếp. Proxy server xác định những yêu cầu từ client và quyết định đáp ứng hay không đáp ứng, nếu yêu cầu được đáp ứng, proxy server sẽ kết nối với server thật thay cho client và tiếp tục chuyển tiếp đến những yêu cầu từ clientđến server, cũng như đáp ứng những yêu cầu của server đến client. Vì vậy proxy server giống cầu nối trung gian giữa server và client .

  Proxy cho user truy xuất dịch vụ trên Internet theo nghĩa trực tiếp. Với dual host homed cần phải login vào host trước khi sử dụng dịch vụ nào trên Internet. Điều này thường không tiện lợi, và một số người trể nên thất vọng khi họ có cảm giác thông qua firewall, với proxy nó giải quyết được vấn đề này. Tất nhiên nó còn có những giao thức mới nhưng nói chung nó cũng khá tiện lợi cho user. Bởi vì proxy cho phép user truy xuất những dịch vụ trên internet từ hệ thống cá nhân của họ, vì vậy nó không cho phép packet đi trực tiếp giữa hệ thống sử dụng và Internet. đường đi là gián tiếp thông qua dual homed host hoặc thông qua sự kết hợp giữa bastion host và screening rounter.  Mục đích sử dụng Proxy:

  - Lướt web nhanh hơn (do proxy có sử dụng cache đệm)

  - Có thể lợi dụng proxy để vào 1 số web mà ISP của bạn không cho vào. (vượt tường lửa - Firewall)

  - Lướt web an toàn hơn. Ví dụ để mua hàng ở 1 website nào đó.

  Các loại Proxy Server và sự khác nhau:

  - HTTP Proxy, SOCKS Proxy (Socks 4, Socks 5), CGI Proxy, FTP Proxy

  - HTTP Proxy Server: cho phép hoạt động trên Net với giao thức HTTP (HyperText Transfer Protocol), đôi khi có thể sử dụng giao thức FTP (File Transfer Protocol).

  - SOCKS Proxy Server: cho phép làm việc trên Net với bất cứ giao thức nào như: HTTP, FTP, SMTP (Simple Message Transfer Protocol), POP3 (Post Office Protocol - version 3), … (Socks 4 cho TCP - Transmission Control Protocol, Socks 5 cho TCP, UDP - User Datagram Protocol)

  - CGI Proxy Server: hỗ trợ giao thức trên Net là HTTP (có khi hỗ trợ HTTPS – HTTP Security & FTP). Được cung cấp qua 1 số website dưới dạng nhập 1 URL vào 1 textbox.


  Các mức độ ẩn danh của Proxy Server:

  Khái niệm Anonymous: Khi sử dụng Proxy Server thì IP thật của ta bị che dấu đi thì khi đó ta được coi là ẩn danh, tức là Anonymous.

  Các mức độ:

  - Transparent: IP không được ẩn.

  - Anonymous: IP thật bị ẩn hoàn toàn.

  - High Anonymous: IP thật bị ẩn đi và việc sử dụng Proxy Server cũng được che dấu. Loại này còn 1 tên gọi là Elite

  Trả lời bởi billy6761
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Máy tính, phần mềm