| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Không xóa đc

  Trả lời bởi shock_girl610
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Xoá Nick Yahoo

  Bạn hãy vào địa chỉ

  https://edit.yahoo.com/config/delete_user

  bạn sẽ thấy hiện ra một trang Login vào trang web xoá hộp thư của bạn. Sau đó bạn hãy nhập Yahoo! ID và Password của bạn vào.

  Tiếp theo là nhà tổ chức sẽ hỏi lại bạn có chắc chắn khi xóa hộp thư không.

  Nếu bạn đồng ý thì điền lại password và click YES - "Terminate this account" .

  Và thế là hộp thư của bạn đã bị xóa rồi

  ----------------------

  http://phamhoang.net/blog/read.php?621

  Trả lời bởi Jantis
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Máy tính, phần mềm