| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • ban gởi cấu hình menbo cho mình đi.

  Trả lời bởi tinhyeu_dieuki925
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Ban xem tr0g huog dan dj kem may xem may cua ban ho tro bao nhjeu ram. Mjh ngj la dk th0j vj lapt0p bjo jt nhat kug 2 khe cam ram ma. K0n chuyen o cug thj pan ku mag ra hjeu bao ng ta thay cho c0n 500g la dk th0j. Neu ban chay nhjeu ug dug do hoa thj mjh ngj them ram la h0p ly k0n ko thj 1g kug la ok r0j

  Trả lời bởi tinhyeu_dieuki925
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Máy tính, phần mềm