| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Muon cai dat password cho 1 folder tront win XP, ban co the dung phan mem co ten la Password Protect. Tuy day la phan mem khong mien phi nhung chi rieng voi ban trial cua no, ban da co the dung kha tot roi, voi ban nay, folder cua ban khong duoc qua 50 MB, ban khong the protect 3 folder cung 1 luc. Ban co the download tai dia chi nay:

  http://www.password-protect-software.com/password-protect-folders.html

  Ngoai ra, ban cung co the dung phan mem co ten la PGP 8.0.3, cai nay duoc cai la freeware, nhung thuc chat la no tao ra 1 file moi ma hoa roi sau do, khi muon doc thi phai giai ma. Ban co the thu neu ban muon, http://www.pgp.com/products/freeware.html

  Vay nhe, hy vong la da giup duoc ban!

  Trả lời bởi hoahongcogai686
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  1. bạn copy phương trình dưới đây:

  cls

  @ECHO OFF

  title Folder Locker

  if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B303... goto UNLOCK

  if NOT EXIST Locker goto MDLOCKER

  :CONFIRM

  echo Are you sure u want to Lock the folder(Y/N)

  set/p "cho=>"

  if %cho%==Y goto LOCK

  if %cho%==y goto LOCK

  if %cho%==n goto END

  if %cho%==N goto END

  echo Invalid choice.

  goto CONFIRM

  :LOCK

  ren Locker "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B303...

  attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B303...

  echo Folder locked

  goto End

  :UNLOCK

  echo Enter password to Unlock folder

  set/p "pass=>"

  if NOT %pass%==type your password here goto FAIL

  attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B303...

  ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B303... Locker

  echo Folder Unlocked successfully

  goto End

  :FAIL

  echo Invalid password

  goto end

  :MDLOCKER

  md Locker

  echo Locker created successfully

  goto End

  :End

  2. Paste vào Notepad (ấn Start\Accessories)

  3. Bạn chọn mật khẩu và thay vào những chữ này trong phương trình trên "type your password here"

  3. Save As xxx.bat (xxx là tên gì bạn chọn).

  4. Bạn đóng cái file xxx.bat lại và ấn chuột 2 lần để mở file ra lại

  5. Bạn để ý và thấy có 1 folder có tên là Locker mới được lâp

  6. Những folder nào bạn muốn khóa lại với mật khẩu bạn cut and paste vào folder Locker.

  7. Ấn xxx.bat 2 lần và bạn sẽ thấy có 1 window mở ra hỏi "do you want to locker the folder?"

  8. Bạn type Y

  9. Bạn sẽ thấy folder Locker biến mất

  10. Bạn muốn thấy folder Locker lại thì ấn 2 lần vào xxx.bat và đánh mật khẩu

  Trả lời bởi hoahongcogai686
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Máy tính, phần mềm