| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Câu trả lời được chấp nhận

  URL, viết tắt của Uniform Resource Locator, được dùng để tham chiếu tới tài nguyên trên Internet. URL mang lại khả năng siêu liên kết cho các trang mạng. Các tài nguyên khác nhau được tham chiếu tới bằng địa chỉ, chính là URL. Một URL gồm có nhiều phần được liệt kê dưới đây:

  URL scheme thường là Tên giao thức (ví dụ: http, ftp) nhưng cũng có thể là một cái tên khác (ví du: news, mailto). Muốn hiểu rõ về URL scheme xin xem URI scheme

  Tên miền (ví dụ: vidu.com)

  Chỉ định thêm cổng (có thể không cần)

  Đường dẫn tuyệt đối trên máy phục vụ của tài nguyên (ví dụ: thumuc/trang)

  Các truy vấn (có thể không cần)

  Chỉ định mục con (có thể không cần)

  Cụ thể hơn:

  http://vi.wikipedia.org:80/thumuc/trang?timkiem=cauhoi#dautien

  \__/ \______________/\_/\___________/ \____________/ \_____/

  | | | | | |

  URL scheme máy phục vụ | đường dẫn truy vấn mục con

  cổng

  Hiện nay trên thế giới mỗi ngày có rất nhiều tên miền (domain) mới xuất hiện.

  Để có thể tìm đến một đường dẫn internet để chỉ mục nội dung cần thiết phục vụ cho người sử dụng internet, chúng ta có thể sử dụng các công cụ trên mạng internet. Hiện nay các công cụ tìm kiếm trên mạng Internet ngày càng phổ biến và được sử dụng rộng rãi. Hoặc chúng ta có thể sử dụng việc tìm kiếm đến URL thích hợp thông qua danh bạ các website tại Việt Nam.


  Nguồn:

  http://vi.wikipedia.org/wiki/URL

  Trả lời bởi sweet_candy_108
  ăm trước
  0 0
 • URL, viết tắt của Uniform Resource Locator, được dùng để tham chiếu tới tài nguyên trên Internet. URL mang lại khả năng siêu liên kết cho các trang mạng. Các tài nguyên khác nhau được tham chiếu tới bằng địa chỉ, chính là URL. Một URL gồm có nhiều phần được liệt kê dưới đây:

  URL scheme thường là Tên giao thức (ví dụ: http, ftp) nhưng cũng có thể là một cái tên khác (ví du: news, mailto). Muốn hiểu rõ về URL scheme xin xem URI scheme

  Tên miền (ví dụ: vidu.com)

  Chỉ định thêm cổng (có thể không cần)

  Đường dẫn tuyệt đối trên máy phục vụ của tài nguyên (ví dụ: thumuc/trang)

  Các truy vấn (có thể không cần)

  Chỉ định mục con (có thể không cần)

  Cụ thể hơn:

  http://vi.wikipedia.org:80/thumuc/trang?timkiem=cauhoi#dautien

  \__/ \______________/\_/\___________/ \____________/ \_____/

  |

  URL

  vi.wikipedia.org---->máy phục vụ(máy chủ)

  80---------------------->cổng

  /thumuc/trang-------->đường dẫn

  ?timkiem=cauhoi----->truy vẫn

  #dautien----------------->mục con

  Hiện nay trên thế giới mỗi ngày có rất nhiều tên miền (domain) mới xuất hiện.

  Để có thể tìm đến một đường dẫn internet để chỉ mục nội dung cần thiết phục vụ cho người sử dụng internet, chúng ta có thể sử dụng các công cụ trên mạng internet. Hiện nay các công cụ tìm kiếm trên mạng Internet ngày càng phổ biến và được sử dụng rộng rãi. Hoặc chúng ta có thể sử dụng việc tìm kiếm đến URL thích hợp thông qua danh bạ các website tại Việt Nam.

  Trả lời bởi sweet_candy_108
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Máy tính, phần mềm