| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Sounds like you have Show Field Codes turned on. Try this:

  1. Click the Tools->Options menu item.

  2. Click the View tab.

  3. Make sure the Field codes check box in the Show section is clear (not selected).

  4. Click OK.

  Hope that helps.

  Trả lời bởi love_noilongcogaikhongyeu
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Máy tính, phần mềm