| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Đúng, Bạn phải bóc tách các mặt hàng nhóm theo các mức thuế xuất khác nhau

  Trả lời bởi bientapvien01
  ăm trước
  0 0
 • Việc bóc tách đó thể hiện trên bảng kê hàng bán

  Trả lời bởi bientapvien01
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Thuế & Kế toán