| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
  • Bạn vào phần quên mật khẩu rồi điện email của bạn vào, mật khẩu sẽ reset và gửi tới email của bạn. Bạn vào email đó để đổi mật khẩu.

    Trả lời bởi daigai
    ăm trước
    0 0
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi.
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Game