| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • "Thuê người là không nên đâu vì bạn sẽ phụ thuộc vào họ đấy....
  Khi nghỉ hoặc xảy ra chuyện gì bạn không xoay xở được gì đâu, nên thuê công ty đi.
  Giống như bên chỗ mình là bên http://bayexpress.vn/ đây, đảm bảo về cách vận chuyển cũng như thời gian luôn"

  Trả lời bởi thiennhien39
  ăm trước
  0 0
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi.
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Việc làm