| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
  • "Vậy thì qua bên chỗ SEA Guitar( hội guitar đông nam á) đi cho nhanh.
    Rồi học thành tài đến già quay về đây xin dạy luôn :D"

    Trả lời bởi dainha67
    ăm trước
    0 0
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi.
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Du học