| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Bạn phải làm thủ công thôi. Insert hyperlink vào nội dung slide 3.
  Slide 3 bạn liệt kê danh sách gói
  goi 1
  goi 2....
  Sau đó tạo link "goi 1" với slide 4.
  Tại tab Insert, chọn Action. Tại tab Mouse click, chọn mục Hyperlink to, trong box này chọn Slide... rồi chọn slide câu trắc nghiệm muốn tới, OK.

  làm tương tự để link tới slide đáp án

  Trích Hướng dẫn ở topic này: Cách liên kết slide trong PowerPoint

  Trả lời bởi daigai
  ăm trước
  0 0
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi.
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Máy tính, phần mềm