| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • "Trước đây mình cũng từng ở trường hợp như bạn đấy.
  Mình có liên lạc và nhờ bên http://idichthuat.com/ đó, bên này làm mấy thứ này tốt và chuyện nghiệp luôn đấy.
  Có uy tín trong ngành này nữa đấy."

  Trả lời bởi dinhnghia76
  ăm trước
  0 0
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi.
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Giáo dục