| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Cái này là do Unesco 5 gồm cả gói VB6, bạn đã gỡ ra nên gặp lỗi.
  Bạn cài lại Unesco đi.
  Nếu không có thể thử cách sau:
  Download 2 file này:
  CRYSTL32.OCX from
  http://www.ocxdump.com/download-ocx-files_new.php/ocxfiles/C/Crystl32.ocx/6.1.0.000/download.html
  and CRP32.DLL
  http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?crpe32

  Giải nén copy 2 file đó vào
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\ (Win XP,7,8)
  C:\WINNT\SYSTEM32\ (Windows 2003 or servers )
  Đè lên

  Sau đó khởi động lại máy

  Sau đó vào Windows Start->Run->CMD

  regsvr32 CRPE32.DLL
  regsvr32 CRYSTL32.OCX

  Khởi động lại

  Trả lời bởi daigai
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Máy tính, phần mềm