| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
  • Tiếng Hoa học khó lắm, thời gian ngắn sao được.
    Nhưng bạn yên tâm nếu chỉ để đi du lịch thì đơn giản. Và nếu đi Singapore thì bạn chẳng cần tiếng Hoa, tiếng Anh cũng đã đủ, vì họ dùng 2 tiếng này như quốc ngữ cả

    Trả lời bởi daigai
    ăm trước
    0 0
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi.
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Giáo dục