| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Bạn cần quét virus đi, tại virus nên nó làm tạo ra các file giống như bạn nêu.
  Cứ quét xong là mọi chuyên là trở về như cũ

  Trả lời bởi tctuvan
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Máy tính, phần mềm