| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Còn nhớ mật khẩu, ngày sinh, câu hỏi bí mật không?
  vào đây https://edit.yahoo.com/forgotroot/
  Chọn cái My account may have been compromised

  Tiếp tục, cần gì liên hệ trực tiếp

  Còn nếu không khôi phục được thì cậu có thể block cái yahoo đó bằng cách đăng nhập lỗi thật nhiều, nó sẽ khóa nich trong vòng 2 ngày, rồi lại mở lại

  Trả lời bởi bientapvien01
  ăm trước
  0 0
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi.
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Internet