| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Cua có 8 cái chân mà bạn

  Trả lời bởi thomastc
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  số chân gồm: cua+bò+ngang + quạ + ngựa đó mà!

  Trả lời bởi tctuvan
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Giải trí