| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
  • Đơn giản, vì đó là lợi ích của Nga. Nếu Nga thành công trong vụ này thì vị thế của Nga sẽ tăng lên rất nhiều, ngược lại uy thế của Mỹ sẽ bị xem thường.

    Trả lời bởi tctuvan
    ăm trước
    0 0
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi.
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Tin tức & sự kiên