| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Giới thiệu về WAN alt Trong bài này chúng ta sẽ giới thiệu về các protocol và công nghệ khác nhau được sử dụng trong mạng diện rộng - WAN. Các chủ đề bao gồm kết nối điểm - điểm, chuyển mạch - circuit switching , chuyển mạch gói - packet switching, mạch o, và các thiết bị được sử dụng trong mạng WAN.

  WAN là gì ?

  alt

  WAN là một mạng truyền dữ liệu trải dài trên một khu vựa địa lý rộng lớn và thường sử dụng các phương tiện và dịch vụ của các nhà cung cấp như các công ty điện thọai.

  Công nghệ WAN thường nằm ở 3 lớp dưới của mô hình OSI : lớp vật lý, lớp liên kết dữ liệu và lớp mạng.

  Hình trên minh họa mối liên hệ giữa WAN và mô hình OSI.

  .

  Kết nối điểm - điểm

  Kết nối điểm - điểm cung cấp cho khách hàng một đường kết nối WAN tới một mạng ở xa thông qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ .

  Kết nối điểm - điểm:

  Còn được gọi là kênh thuê riêng ( leased line ) bởi vì nó thiết lập một đường kết nối cố định cho khách hàng tới các mạng ở xa thông qua các phương tiện của nhà cung cấp dịch vụ. Các công ty cung cấp dịch vụ dự trữ sẵn các đường kết nối sử dụng cho mục đích riêng của khách hàng. Những đường kết nối này phù hợp với hai phương thức truyền dữ liệu :

  - Truyền bó dữ liệu - Datagram transmissions :Truyền dữ liệu mà các frame dữ liệu được đánh địa chỉ riêng biệt.

  - Truyền dòng dữ liệu - Data-stream transmissions : Truyền một dòng dữ liệu mà địa chỉ chỉ được kiểm tra một lần.

  Chuyển mạch - Circuit switching

  alt

  Chuyển mạch là một phương pháp sử dụng các chuyển mạch vật lý để thiết lập, bảo trì và kết thúc một phiên làm việc thông qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ của một kết nối WAN.

  Chuyển mạch phù hợp với hai phương thức truyền dữ liệu : Truyền bó dữ liệu - Datagram transmissions và Truyền dòng dữ liệu - Data-stream transmission.

  Được sử dụng rộng rãi trong các công ty điện thọai, chuyển mạch hoạt động gần giống một cuộc gọi điện thoại thông thường .

  Chuyển mạch gói - Packet Switching

  alt

  Chuyển mạch là một phương pháp chuyển mạch WAN, trong đó các thiết bị mạng chia sẻ một kết nối điểm - điểm để truyền một gói dữ liệu từ nơi gửi đến nơi nhận thông qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Các kỹ thuật ghép kênh được sử dụng để cho phép các hiết bị chia sẻ kết nối .

  ATM ( Asynchronous Transfer Mode : Truyền không đồng bộ.), Frame relay, SMDS- Switched Multimegabit Data Service, X.25 là các ví dụ của công nghệ chuyển mạch gói .

  Mạch o - Virtual Circuits

  Mạch o là một mạch logic được tạo nên để đảm bảo độ tin cậy của việc truyền thông giữa hai thiết bị mạng. Mạch o có 2 loại :Mạch o chuyển mạch ( Switched virtual circuit - SVC ) và mạch o cố định ( permanent virtual circui - PVC)

  SVC là một mạch o được tự động thiết lập khi có yêu cầu và kết thúc khi việc truyền dữ liệu được hoàn tất. Sự liên lạc thông qua một SVC bao gồm 3 phần : Thiết lập kết nối, truyền dữ liệu, ngắt kết nối.

  Phần thiết lập kết nối có nhiệm vụ thiết lập một mạch o giữa hai thiết bị truyền và nhận. Phần truyền dữ liệu có nhiệm vụ truyền dữ liệu giữa các thiết bị thông qua mạch o đã được thiết lập và phần kết thúc kết nối có nhiệm vụ hủy bỏ mạch o.

  SVC được sử dụng trong trường hợp việc truyền dữ liệu diễn ra không liên tục và không đều đặn bởi vì SVC gia tăng băng thông sử dụng khi thiết lập và ngắt kết nối nhưng làm giảm bớt giá thành nếu so với mạng kết nối liên tục.

  PVC là một mạch o được thiết lập cố định và liên tục và chỉ có một chế độ là truyền dữ liệu. PVC được sử dụng trong trường hợp việc truyền dữ liệu diễn ra liên tục và đều đặn. PVC giảm băng thông sử dụng do không phi thiết lập và ngắt kết nối nhưng làm tăng giá thành do mạng kết nối liên tục.

  Thiết bị mạng sử dụng trong WAN -WAN Devices

  WAN switch

  Trả lời bởi bientapvien01
  ăm trước
  0 0
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi.
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Máy tính, phần mềm