| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Bạn chú ý đăng có dấu nhé
  Chế tài là nếu Vi phạm pháp luật thì hành vi đó sẽ bị xử lý ra sao
  Chế định pháp luật là những gi quy định trong luật

  PHÁP CHẾ : Là một chế độ và trật tự pháp luật trong đó tất cả các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội và mọi công dân đều phải tôn trọng và thực hiện pháp luật một cách nghiêm chỉnh, triệt để và chính xác.

  Trả lời bởi daigia
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Giáo dục