| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
  • Câu trả lời được chấp nhận

    Chắc là do spam, click quá nhiều. Không có cách nào chỉ có cách là đợi thời gian rồi họ sẽ bỏ chặn thôi

    Trả lời bởi tctuvan
    ăm trước
    0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Internet