| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Highland là của VN, Starbuck là của Mỹ.
  Người ta vẫn thường có suy nghĩ chuộng ngoại

  Trả lời bởi tctuvan
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Kinh tế, Thị trường