| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Làm theo các bước sau:
  - Đống Folder lock, rồi để hiện những file ẩn
  Trong cửa sổ, Chọn Tools menu rồi chọn Folder Options.
  >> View Tab.
  Chọn Show hidden files and folders.
  Bỏ chọn Hide protected operating system files (recommended) option.
  Click Apply , OK

  - Sau đó xoá "win_mpwd_sys.dat" trong thư mục (C là ổ cài win của bạn)
  C:\ProgramData
  C:\Users\Vortex\AppData\Local
  "C:\Windows\" in windows X86 Or
  "C:\Windows\SysWOW64" in windows x64

  - MỞ Folder Lock và điền password mới :))

  Trả lời bởi tctuvan
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Máy tính, phần mềm