| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Có lẽ bạn cần học về sử dụng Access trong Microsoft Office.
  Đó là phần mềm để quản lý cơ sở dữ liệu. Bạn sẽ quảng lý các thông tin hộ khẩu trong phần mềm đó

  Trả lời bởi tctuvan
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Máy tính, phần mềm