| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
  • Câu trả lời được chấp nhận

    Các bài hát trong karaoke 5 số là các file MIDI, bạn có thể sao chép các file đó khi nối với máy tính

    Trả lời bởi Liketly
    ăm trước
    0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Âm nhạc