| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Câu trả lời được chấp nhận

  mau nóng vì đang vào hè mà bạn, máy tính mình cũng rất mau nóng. Nóng quá sẽ ảnh hưởng đến sóng, nên rớt mạng cũng là chuyện thường.
  Có lẽ bạn nên để cái quạt chiếu 1 phần vào cái USB cho giảm nhiệt. Nếu nóng quá thì ngắt kết nối 1 lúc rồi lại vào

  Trả lời bởi Liketly
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Máy tính, phần mềm