| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Nếu bạn có bản cài đặt của Office 2007 thì chạy cài đặt, rồi chọn repair để sửa bản cài đặt, sửa xong mới có thể gỡ được.
  Vì cái lỗi đó là do bản cài đặt của bạn đang bị lỗi

  Nếu vẫn không được có lẽ bạn cần cài Your Uninstall để gỡ nó
  Your Uninstaller Pro 7 5 2012 12 Final Download

  Trả lời bởi daigai
  ăm trước
  0 1
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Máy tính, phần mềm